Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
Chỉ 2 phút
để mở tài khoản real
1
Tạo hồ sơ
2
Kích hoạt hồ sơ
3
Chọn và phần mềm giao dịch
4
Nạp tiền (Tùy chọn)

Giao dịch ngay

Corporate
Chỉ dùng tiếng Việt không dấu và chữ số
*
Bạn đã đăng ký? Đăng nhập tại đây

Điều kiện giao dịch cho chuyên nghiệp!

Forex
 • 50 cặp ngoại tệ Major, Minor và Exotic
 • Thực hiện lệnh tức thời
 • Spread thấp và cố định
CFD cổ phiếu
 • Hơn 300 CFD cổ phiếu
 • Trả cổ tức 100%
 • Đòn bảy 1:40
 • Phí thấp nhất, chỉ từ $0.02
Hàng hóa
 • CFD hàng hóa không kỳ hạn
 • 19 futures hàng hóa
Indices
 • CFD index không kỳ hạn
 • USD Index
Kim loại quý
 • Các dụng cụ vàng
 • được định giá với EUR & USD
Thư viện PCI
 • Tạo dụng cụ cá nhân của bạn
 • Dụng cụ synthetic được tạo bởi các chuyên gia
 • Giao dịch danh mục
Thực thi lệnh tốt nhất
 • Gửi lệnh tức thời
 • Spread cố định
Gọi