Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
Chỉ 2 phút
để mở tài khoản real
1
Tạo hồ sơ
2
Kích hoạt hồ sơ
3
Chọn và phần mềm giao dịch
4
Nạp tiền (Tùy chọn)

Giao dịch ngay

Corporate
Chỉ dùng tiếng Việt không dấu và chữ số
Bạn đã đăng ký? Đăng nhập tại đây

Điều kiện giao dịch cho chuyên nghiệp!

Forex
 • 50 cặp ngoại tệ Major, Minor và Exotic
 • Thực hiện lệnh tức thời
 • Spread thấp và cố định
CFD cổ phiếu
 • Hơn 300 CFD cổ phiếu
 • Trả cổ tức 100%
 • Đòn bảy 1:40
 • Phí thấp nhất, chỉ từ $0.02
Hàng hóa
 • CFD hàng hóa không kỳ hạn
 • 19 futures hàng hóa
Indices
 • CFD index không kỳ hạn
 • USD Index
Kim loại quý
 • Các dụng cụ vàng
 • được định giá với EUR & USD
Thư viện PCI
 • Tạo dụng cụ cá nhân của bạn
 • Dụng cụ synthetic được tạo bởi các chuyên gia
 • Giao dịch danh mục
Thực thi lệnh tốt nhất
 • Gửi lệnh tức thời
 • Spread cố định
Gọi